WhatsApp

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

26 Ocak 2021, 14:12
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Eşlerzadeler Petrol Ürünleri Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“EŞLERZADELER”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11’inci maddesi kapsamında, kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak başvuruları daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirebilmek maksadıyla işbu Başvuru Forumu’nu oluşturmuştur.

Formun doldurulması ile ilgili sorularınızı haftanın iş günlerinde ve mesai saatleri içerisinde

(0 276) 227 66 20 – 224 09 30 telefon numarasını arayarak bize iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

İşbu Başvuru Formunu doldurmadan önce, www.eslerzadeler.com adreslerinde yer alan Eşlerzadeler Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını ve Aydınlatma Belgesini okuyarak 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklarınız ve EŞLERZADELER’in veri işleme faaliyetleriyle ilgili konularda bilgi sahibi olabilirsiniz.

 1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklarınızla ilgili bir başvuruda bulunmak istemeniz halinde, işbu Başvuru Forumu’nu doldurarak ve varsa ekleri ile beraber, Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:108 64100 UŞAK adresine şahsen başvuru ile iletmeli veya

Formun ıslak imzalı bir nüshasını, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:108 64100 UŞAK adresine noter yoluyla tebliğ etmeli veya

(iii) Formu, eslerzadeler@hotmail.com elektronik posta adreslerine kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderebilirsiniz.

 • Veri Sahibine Ait Bilgiler

Aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru bir şekilde temin etmeniz, başvurunuzun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi açısından önem arz etmektedir.

Ad ve Soyad:

T.C. Kimlik Numarası:

Pasaport/Kimlik Numarası: (Yabancılar İçin)

Uyruğu (Yabancılar İçin):

Adres:

Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

Lütfen EŞLERZADELER ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve önündeki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa EŞLERZADELER ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz birim/şube bilgisini yazınız.

 • Müşteri ………….                              
 • Tedarikçi/İş Ortağı/Alt yüklenici …….
 • Ziyaretçi…………………
 • Çalışan …………                      
 • Diğer …………….

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Talepleri

Kişisel verilere ilişkin istek veya taleplerinizi aşağıda ilgili kutucuğu (X) ile işaretlemek suretiyle belirtiniz. İlgili kutucuğu seçerek talepte bulunmanız halinde, ilgili talep konusuna ilişkin sağlanması gereken bilgi ve belgeleri de işbu Form ile birlikte EŞLERZADELER’e iletmeniz gerekecektir. EŞLERZADELER tarafından;

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
 • Kişisel verilerimin hangi amaçla işlendiğini öğrenmek istiyorum.
 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
 • Kişisel verilerimin yurt içinde/yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması durumunda kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini istiyorum.
 • Eksik/yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
 • Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
 • Kişisel verilerimin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle aktarıldıkları üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini/yok edilmesini istiyorum.
 • İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde aleyhime bir sonuç doğduğunu düşünüyor ve bu sonuca itiraz ediyorum.
 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini istiyorum.
 1. Başvurunun Sonuçlandırılması ve Bildirimi

EŞLERZADELER talebinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Talebinize yönelik olumlu veya olumsuz yöndeki cevaplar, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvuru sonucunun posta veya elektronik posta yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihte bulunmak isterseniz, bu tercihinizi postanın/elektronik postanın gönderileceği adres/elektronik posta adresi ile birlikte aşağıda belirtmeniz gerekmektedir:

 • Başvuruma ilişkin cevabın elektronik posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.
 • Başvuruma ilişkin cevabın posta aracılığıyla gönderilmesini istiyorum.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir. EŞLERZADELER’in talebin sonuçlandırılması için ek bilgiye ihtiyaç duyması veya başvurunun veri sahibi tarafından yapıldığının tevsik edilememesi durumunda, sizinle işbu Formda belirtilen veya EŞLERZADELER nezdinde bulunan iletişim bilgileriniz aracılığıyla iletişime geçilebilecektir.

 1. Talep

6698 sayılı Kanun uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Başvuru Forumu’nda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı:

İmzası

Başvuru Tarihi:

Şirketimiz 1989 yılında Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı no:108 Uşak adresinde MOBIL akaryakıt istasyonu olarak UŞAK'IN ilk istasyonlarından biridir.

 • 0 (276) 227 66 20 - 215 79 40

 • 0 (276) 223 30 39

 • iletisim@eslerzadeler.com

 • Ünalan Mah. Atatürk Bulvarı No: 108 Uşak/Türkiye

 • .
  .
  .